FIRMAST
 
 
2009 aastal tekkis ettevõtlikel inimestel idee ja visioon tagada liiklusturvalisus maanteedel erivedude toimumise käigus. Läbiti vastavad nõuetekohased koolitused, soetati tehnika, loodi koostöösuhted Eesti juhtivate erivedusid korraldavate ettevõtetega.

Tänaseks on Ecter Grupp:
- Meeskond, kellel läbitud eriveoseid saatva liiklusreguleerija täiendkoolitus vastavalt EV Liiklusseadusele ( vastu võetud 17.06.2010 RT I 2010, 44, 261 jõustumine 01.07.2011 )
- liiklusjuhi koolitus Soomes (Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja)

Meilt saate tellida saateauto, teekonna uuringud, teekonna koostamise ning veoload kõikjal Baltikumis ja Skandinaavias. Meil on aastatega kujunenud välja kindel partnerite ring. Eestis suudame välja panna korraga viis saateautot, Soomes koguni kuus. Kõik saateautod nii Eestis kui Soomes on täisvarustuses ja juhid-reguleerijad omavad vastavaid tunnistusi.

Lisaks eriveoste saatmisele ja teekonna uuringutele saab saateauto/ohutusauto teenust tellida ka muudele vastavat teenust vajavatele projektidele. Näiteks meie uusim teenus on ohutus-, julgestus-, ja reguleerimisteenus spordiürituste ( autoralli, velotuur, jmv ) läbiviimisel.

Meie hoolitseme Teie liiklusturvalisuse eest!

Tervitades,
Mart Raud
Ecter Grupp OÜ juhataja